ધોરણ : 6

By
વિજ્ઞાન ઓનલાઈન ક્વીઝ :-


ધોરણ-6 પ્રકરણ ઓનલાઈન ક્વીઝ
1. ખોરાક : ક્યાંથી મળે છે? અહી ક્લીક કરો
2. આહારના ઘટકો અહી ક્લીક કરો
3. રેશમી કાપડ સુધી અહી ક્લીક કરો
4. વસ્તુઓના જૂથ બનાવવાં અહી ક્લીક કરો
5. પદાર્થોનું અલગીકરણ અહી ક્લીક કરો
6. આપણી આસપાસ થતાં ફેરફારો અહી ક્લીક કરો
7. વનસ્પતિની જાણકારી મેળવીએ અહી ક્લીક કરો
8. શરીરનું હલનચલન અહી ક્લીક કરો
9. સજીવો અને તેમની આસપાસ અહી ક્લીક કરો
10. ગતિ અને અંતરનું માપન અહી ક્લીક કરો
11. પ્રકાશ, પડછાયો અને પરાવર્તન અહી ક્લીક કરો
12. વિદ્યુત તથા પરિપથ અહી ક્લીક કરો
13. ચુંબક સાથે ગમ્મત અહી ક્લીક કરો
14. પાણી અહી ક્લીક કરો
15. આપણી આસપાસની હવા અહી ક્લીક કરો
16. કચરાનો સંગ્રહ અને કચરાનો નિકાલ અહી ક્લીક કરો

10 ટિપ્પણીઓ:

  1. આભાર તમારો.ગણિત નું ક્યાંથી ખુલે???

    જવાબ આપોકાઢી નાખો