મારા વિશે

By

નામ :- વિશાલપુરી પી. ગૌસ્વામી

વતન અને રહેઠાણ :- છાંયા(નવાપરા) , પોરબંદર, તા.જી. પોરબંદર પીન-360578

અભ્યાસ :- B.Sc. (ગણિત) - 2011 , B.Ed.-2011/12.

કામ :- સરકારી ગણિત-વિજ્ઞાન પ્રાથમિક શિક્ષક, તા.જી. પોરબંદર, ઑગસ્ટ, 2013 થી.

રસના ક્ષેત્રો :- ગાયન, સંગીત, લેખન, ચિત્રકામ, કમ્પ્યુટર, એન્ડ્રોઈડ, બ્લોગીગ અને નવું જાણવુ અને શીખવું.

સંપર્ક :-
ઈ-મેઈલ : vishalgauswami11@gmail.com

2 ટિપ્પણીઓ: